آخرین اخبار مدارس


22 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

11 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

02 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

آشنایی با جانداران

علی ذوالفقاری

جانور شناسی

دبستان پسرانه سما

سه کوتوله در جنگل

علی جاسبی نیا

داستانی

دبستان پسرانه سما

فرشته های

سعید عسگری

شعر کودکان

دبستان پسرانه سما

رنگ خدایی

حسین خادم پور ارانی

داستانی تخیلی

دبستان پسرانه سما

حسنی خلبان شده

بتول سعیدی

شعر کودکان

دبستان پسرانه سما

هلوی شکمو و مهمانی کرمها

هاجر زمانی

داستانی تخیلی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

امیرعلی عزیزان

مسابقه: مسابقات اسکیت

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

دانیال ریحانی

مسابقه: هنر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مانی پاکنژاد

مسابقه: مسابقا ت کانگورو

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

مهدی فراز ی مقدم

مسابقه: مسابقا ت کانگورو

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

پویان پوررمضانی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

مبین ساتکی

مسابقه: مسابقا ت کانگورو

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

مهراد جاهد

مسابقه: مسابقا ت کانگورو

رتبه: سوم

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

محمدصادق داداشپور

مسابقه: مداحی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ابولفضل جعفری

مسابقه: مسابقات کاراته

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مهدی سلمانی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

پارسا حسینی

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمد مهدی امیدی

مسابقه: هنر

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

سورنا مسلم پور

1386/01/09

دبستان پسرانه سما

رادين ميرزاده

1388/01/09

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

محمد آقاجاني طالش

1379/01/09

دبستان دخترانه سما

مليسا فتحي حويق

1389/01/15