آخرین اخبار مدارس


02 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

06 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

هلوی شکمو و مهمانی کرمها

هاجر زمانی

داستانی تخیلی

دبستان پسرانه سما

حسنی خلبان شده

بتول سعیدی

شعر کودکان

دبستان پسرانه سما

رنگ خدایی

حسین خادم پور ارانی

داستانی تخیلی

دبستان پسرانه سما

آشنایی با جانداران

علی ذوالفقاری

جانور شناسی

دبستان پسرانه سما

سه کوتوله در جنگل

علی جاسبی نیا

داستانی

دبستان پسرانه سما

فرشته های

سعید عسگری

شعر کودکان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

امیرعلی عزیزان

مسابقه: مسابقات اسکیت

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

آرین طهورنیا

مسابقه: مسابقات اسکیت

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

مپویا پاکنژاد

مسابقه: مسابقا ت کانگورو

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

مانی پاکنژاد

مسابقه: مسابقا ت کانگورو

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

مهدی فراز ی مقدم

مسابقه: مسابقا ت کانگورو

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

دانیال ریحانی

مسابقه: هنر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

بردیا باقری اصل

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سامین معراجی

مسابقه: مسابقات کاراته

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سپاس بهشتی

مسابقه: هنر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

رادین فلاح

مسابقه: هنر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مهراد جاهد

مسابقه: مسابقا ت کانگورو

رتبه: سوم

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

طناز یوسفی پور

مسابقه: پیشرفت تحصیلی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

عسل جوان جله كران

1386/03/06

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

سيدمهدي حسيني آلهاشمي

1379/03/01

دبستان پسرانه سما

ارديان حدادي

1390/03/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آناهيتا جهاني

1383/03/07

دبستان پسرانه سما

كسرا مكاني

1390/03/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارينا قنادي

1383/03/04

دبستان دخترانه سما

ثنا جوادي

1386/03/07

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

عليرضا فرضي زاد

1379/03/08