آخرین اخبار مدارس


30 آذردبیرستان دوره اول دخترانه

20 آذردبیرستان دوره اول دخترانه

19 آذردبیرستان دوره اول دخترانه

28 آباندبیرستان دوره اول دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه دوره اول

دبستان پسرانه دوره اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان پسرانه دوره اول

دبستان پسرانه دوره اول

دبستان پسرانه دوره اول

دبستان پسرانه دوره اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان پسرانه دوره اول

دبستان پسرانه دوره اول

دبستان پسرانه دوره اول

دبستان پسرانه دوره اول

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه دوره اول

سه کوتوله در جنگل

علی جاسبی نیا

داستانی

دبستان پسرانه دوره اول

آشنایی با جانداران

علی ذوالفقاری

جانور شناسی

دبستان پسرانه دوره اول

فرشته های

سعید عسگری

شعر کودکان

دبستان پسرانه دوره اول

هلوی شکمو و مهمانی کرمها

هاجر زمانی

داستانی تخیلی

دبستان پسرانه دوره اول

رنگ خدایی

حسین خادم پور ارانی

داستانی تخیلی

دبستان پسرانه دوره اول

حسنی خلبان شده

بتول سعیدی

شعر کودکان

آخرین افتخارات مدارس


هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه

هدیه خدایی

مسابقه: مسابقه نقاشی (انتظار ظهور )

رتبه: اول

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه

محدثه حکمت

مسابقه: کسب مقام دوم در مسابقه پرسش مهر مجموعه سما

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

روناز ساسانیان

مسابقه: سعدی شناسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

آیار شرقپور

مسابقه: عکاسی با موضوع تولید بومی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

آیلار شرق پور

مسابقه: جشنواره نقاشی با موضوع در انتظار ظهور

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

روناز ساسانیان

مسابقه: نقاشی قصص قرانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

اناهیتا جهانی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: دوم

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه

یلدا پیکری

مسابقه: کسب مقام دو در مسلبقه نقاشی در انتظار ظهور مجموعه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

آیلار شرقپور

مسابقه: نقاشی قصص قرانی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

هلنا خالقويردي پور

1388/11/03

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

اميرمهدي كناره گيرهردشتي

1382/11/06

دبستان دخترانه

سادنا ميناخاني

1389/11/05

دبستان پسرانه دوره اول

آدرين حسني

1389/11/06

دبستان پسرانه دوره اول

سامين سرخابي

1392/11/02

دبستان پسرانه دوره اول

آرميا اصلاني

1392/11/02

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه

آيدا رباني خانقاه

1380/11/06

دبستان پسرانه دوره اول

آرتين پوركشي

1390/11/03

دبستان پسرانه دوره دوم

سام رمضاني

1387/11/01

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

عليرضا فتح اللهي خانكندي

1381/11/05

دبستان دخترانه

سيده پارميدا هاشمي بيگزادمحله

1387/11/08

دبستان پسرانه دوره دوم

طاها گرمي

1388/11/03

دبستان پسرانه دوره اول

طاها پاشائي

1391/11/04

دبستان پسرانه دوره دوم

عرشيا ولي زاده

1387/11/06

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه

كژال براتي

1381/11/01

دبستان دخترانه

تاناي گل كاري

1390/11/01